موج رسا

استان زنجان به علت ارتفاع زياد از سطح دريا ودوري از آب هاي آزاد ودرياچه هاي بسته، فاقد منابع عمده ي آبي از قبيل دريا، درياچه وساحل است.

کد خبر: ۱۰۹
تاریخ انتشار: جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۵

به گزارش موج رسا، استان زنجان به علت ارتفاع زياد از سطح دريا ودوري از آب هاي آزاد ودرياچه هاي بسته، فاقد منابع عمده ي آبي از قبيل دريا، درياچه وساحل است.

 اما تالاب ها ودر ياچه هاي كوچك دراستان وجود دارد كه داراي ارزش بيوتيكي هستند واكوسيستم هاي با ارزش را بوجود آورده اند.

درياچه شورگل خندقلو درياچه آب بندان همايون، درياچه آب بندان سارمساقلو، درياچه آب بندان قره چريان وتالاب قمشلو از مهمترين وعمده ترين دريا چه ها وتالاب هاي استان زنجان محسوب مي شوند.

 وسعت درياچه ها وتالاب هاي استان زنجان در حدود 105 هكتار است.

 انواع پرندگان آبزي مهاجر همچون غازها، فلامنيگو، درنا، انواع مرغابي، بوتيمار، حواصيل، پرستوي دريايي، پرندگان مهاجر مرغابي وپرندگان آبزي مهاجر از مهمترين حيات وحش موجود درياچه ها وتالابهاي استان زنجان هستند.

‌‌عمده ترين پوشش گياهي موجود درياچه ها وتالاب هاي استان را جامعه گياهي نظير گياهان شور وعلفي يكساله، گرامينه، گون، علفهاي يك ساله وگياهان استپي وشور تشكيل مي دهند.

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: