موج رسا

 

 
 
کد خبر: ۲۳۲۵
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۵
شاخص بورس
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) تاریخ
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
راديويي ۵۶۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
محصولات چرمي ۶۶۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
فني مهندسي ۶۶۴ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
بانكها ۶۶۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
سيمان ۷۸۶.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
استخراج نفت جز كشف ۸۵۵ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
انبوه سازي ۸۶۳.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
ذغال سنگ ۱۰۹۶.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
منسوجات ۱۱۳۳.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
سرمايه گذاريها ۱۶۱۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
سايرمالي ۱۸۶۴.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
كاني غيرفلزي ۲۰۶۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
ابزار پزشكي ۲۳۸۲.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
کاشي و سراميك ۲۴۲۰.۳ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
غذايي بجز قند ۲۵۹۷.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
وسايل ارتباطي ۲۶۰۷.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۳۰۸۳.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
حمل و نقل ۳۳۸۳.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
بيمه و بازنشسته ۳۵۸۳.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
رايانه ۴۳۰۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
قند و شكر ۴۵۴۸ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
مواد دارويي ۴۹۴۵.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شيميايي ۵۰۳۳.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
ساير معادن ۵۴۳۹.۳ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
چند رشته اي ص ۷۰۹۶.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
زراعت ۷۸۲۷.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
محصولات كاغذ ۱۰۷۷۳.۳ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
ماشين آلات ۱۱۴۴۶.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
خودرو ۱۲۷۲۴.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
كانه فلزي ۱۷۲۶۲.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
لاستيك ۱۸۸۴۰ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
محصولات فلزي ۱۹۸۲۹.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
محصولات چوبي ۲۳۷۵۷.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
فلزات اساسي ۳۵۵۷۴.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص بازار اول ۵۴۸۸۱.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
انتشار و چاپ ۵۶۹۸۰.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص صنعت ۶۲۴۴۶.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص كل ۷۴۱۵۱.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص آزاد شناور ۸۴۸۳۲.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
مالي ۱۳۹۱۲۱.۱ ۰ ۰ ۰.۱۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۴۱۵۱۴.۹ ۰ ۰ ۰.۹۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص بازار دوم ۱۴۴۱۵۵.۲ ۰ ۰ ۰.۲۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
دستگاههاي برقي ۲۳۳۹۶۹ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
فراورده نفتي ۲۹۷۸۵۵.۳ ۰ ۰ ۰.۳۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۵۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۴۱۸.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۱۰ - ۸۴:۸۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۸/۷ - ۱۶:۳۰

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: