جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۰    عبارت مورد جستجو: اوجاقلو خاطرنشان کرد: استان های جنوبی کشومان به دلیل افزایش قابل توجه دما در تابستان امکان تولید توت فرنگی گلخانه ای ندارند چرا که برای پایین آوردن دمای گلخانه در چنین شرایطی سیستم های خنک کننده هوا باید به طور مداوم روشن بمانند و این موضوع به جهت هزینه بر بودن گلخانه داران را از تولید توت فرنگی در تابستان منصرف می کند