جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۰    عبارت مورد جستجو: این مسئول با اشاره به اینکه استان کردستان با سطح زیر کشت 3 هزار هکتاری توت فرنگی در فضای آزاد از رقبای اصلی تولید کنندگان توت فرنگی در سطح کشور محسوب می شود، عنوان کرد: این استان نیز اردیبهشت ماه و خرداد ماه محصول خود را در بازار عرضه می کند و لذا تولید کنندگان زنجانی هم اکنون توت فرنگی تولیدی خود را بدون رقیب در بازارهای هدف عرضه می کنند