جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۰    عبارت مورد جستجو: وی با اشاره به اینکه محصول توت فرنگی در حال حاضر در تمام گلخانه های استان زنجان به روش هیدروپونیک تولید می شود، متذکر شد: افزایش عملکرد، کاهش آلودگی و مصرف بهینه آب از جمله مزایای تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک است