جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: تبیین ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان

تبیین ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ضرورت تبیین ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان تاکید کرد.

كد خبر : ۳۴۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴