جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: دیدگاه نمایندگان و مسئولان زنجانی در خصوص رژیم غاصب اسرائیل

دیدگاه نمایندگان و مسئولان زنجانی در خصوص رژیم غاصب اسرائیل

دیدگاه نمایندگان و مسئولان زنجانی در خصوص رژیم غاصب اسرائیل در آستانه روز قدس از سوی پایگاه خبری – تحلیل موج رسا منتشر می شود.

كد خبر : ۱۲۶۱۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۸