جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان زنجان

نظارت بر واحد هاي صنفي تشديد مي شود

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان زنجان از تشديد نظارت پليس بر واحدهاي صنفي خبر داد و گفت: پليس با واحدهاي صنفي كه مقررات و ضوابط قانوني را رعايت نكنند، برابر قانون برخورد مي كند.

كد خبر : ۵۹۹۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۲