جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱۶۱    عبارت مورد جستجو: مددجو

ورود 60 درصد مددجویان زنجانی به چرخه اشتغال کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: 60 درصد مددجویان زنجانی در چرخه اشتغال کمیته امداد وارد شده‌اند.

كد خبر : ۹۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۰۵


آموزش يک هزار مددجو زنجانی

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان زنجان از آموزش بيش از يک هزار مددجو طي شش ماهه نخست امسال خبر داد.

كد خبر : ۱۹۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۰۷


پرداخت 850 ميليون ريال کمک هزينه ازدواج به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 850 ميليون ريال کمک هزينه ازدواج به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۳۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۰۹


جمع‌آوري 2 ميليارد ريال در خانه انفاق زنجان

معاون توسعه مشارکت‌ هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از جمع‌آوري 2 ميليارد و 400 ميليون ريال در خانه انفاق زنجان خبر داد.

كد خبر : ۴۰۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۵


پرداخت 134 فقره وام اشتغال به مددجويان زنجاني

مدير امور مسکن و ساختمان کميته امداد استان زنجان از پرداخت 134 فقره وام اشتغال به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۵۲۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۰


1800 خانواده طارمی تحت پوشش کميته امداد هستند

مدير کميته امداد شهرستان طارم گفت: در حال حاضر يک هزار و 800 خانواده تحت پوشش کميته امداد طارم هستند.

كد خبر : ۵۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۱


اشتغالزایی مهم ترین برنامه کمیته امداد زنجان است

مدير کميته امداد شهرستان زنجان گفت: اشتغالزایی از مهم ترین برنامه های کمیته امداد زنجان است.

كد خبر : ۵۴۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۲


ایجاد اشتغال برای 517 مددجوي زنجانی

زنجان- معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان زنجان از  ایجاد زمینه اشتغال برای  517 مددجوي زنجانی خبر داد.

كد خبر : ۶۹۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۷


12 طرح اشتغال براي 60 مددجو زنجانی برگزار مي‌ شود

زنجان- رئيس اداره روابط عمومي کميته امداد استان زنجان گفت: در قالب طرح استادي شاگردي،12  طرح اشتغال براي 60 مددجو زنجانی برگزار مي‌ شود.

كد خبر : ۷۵۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۹


جذب 244 حامي در قالب طرح اکرام ايتام در زنجان

معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از جذب 244 حامي در قالب طرح اکرام ايتام در خانه انفاق زنجان خبر داد.

كد خبر : ۸۲۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۱


پرداخت 3 ميليارد ريال وام اشتغالزايي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 3 ميليارد و 500 ميليون ريال وام اشتغالزايي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۹۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۴


پرداخت 4 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 4 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۰۵۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۹


افزایش مشارکتهای مردمی بهزیستی در همه امور

زنجان- قائم مقام مشارکت‌ های بهزیستی کشور بر ضرورت توانمند سازی و افزایش مشارکتهای مردمی تاکید کرد.

كد خبر : ۱۰۸۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۹


در برابر تحرکات جریان‌های سیاسی انحرافی ساکت نمی‌مانیم+در برخورد با فتنه هیچ تردیدی به خود راه نداده و الان هم راه نمی‌دهیم
كد خبر : ۱۰۶۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۰


اعطاي 160 فقره کمک هزينه ازدواج به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از اعطاي 160 فقره کمک هزينه ازدواج به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۱۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۲


هزينه 833 ميليون ريال براي ارائه خدمات درماني مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از هزينه 833 ميليون ريال براي ارائه خدمات درماني به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۳۰۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۷


گفتگو با جوان ترين مدير استان زنجان

سونيا نجفلو جوان 25ساله هست كه مديريت موسسه خيريه آبشار عاطفه ها نمايندگي امام رضا(ع) زنجان را به عهده دارد.

كد خبر : ۱۳۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۸


اجراي طرح احسان حسيني در مساجد ايجرود

مدير کميته امداد شهرستان ايجرود از اجراي طرح احسان حسيني در مساجد ايجرود خبر داد.

كد خبر : ۱۴۴۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۱


هزينه 210 ميليون ريال براي ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از هزينه 210 ميليون ريال براي ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۵۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶


سیاسی ها کجا عزاداری کردند؟+عکس

حضور چهره های سیاسی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) مثل هرسال چشمگیر بود و البته مثل هرسال از لنز دوربین عکاسان هم پنهان نماند.

كد خبر : ۱۵۳۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶


ارائه خدمات عمراني به 90 خانوار مددجوي زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از ارائه خدمات عمراني به 90 خانوار مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۷۲۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲


برگزاري کلاس پيشگيري از اعتياد براي زنان سرپرست خانوار زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از برگزاري کلاس پيشگيري از اعتياد براي زنان سرپرست خانوار زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۷۵۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۳


پرداخت 187 ميليون ريال کمک موردي ويژه به مددجويان زنجاني

مدیر کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 187 ميليون ريال کمک موردي ويژه به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۸۵۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶


معرفي 550 مددجوی زنجان به مراکز مهارت هاي فني و حرفه اي

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از معرفي 550 مددجو به مراکز آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي خبر داد.

كد خبر : ۱۸۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۷


پرداخت وام اشتغال به 13 مددجوي زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت وام اشتغال به 13 مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۹۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹


برگزاري کلاس آموزشي براي دختران بازمانده از تحصيل زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از برگزاري کلاس آموزشي براي دختران بازمانده از تحصيل زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۱۹۹۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۲


جمع آوري 362 ميليون ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان

معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از جمع آوري 362 ميليون ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان خبر داد.

كد خبر : ۲۰۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


دانشجویان دفترچه بیمه می‌گیرند
كد خبر : ۲۰۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۵


پرداخت 39 فقره وام درماني به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 39 فقره وام درماني به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۰۹۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۶


پرداخت وام اشتغال به 161 مددجوي زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت وام اشتغال به 161 مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۱۶۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹


اجراي طرح ماعون براي کمک به اشتغال نيازمندان

مدير کميته امداد شهرستان خرم دره از اجراي طرح ماعون براي کمک به اشتغال نيازمندان خبر داد.

كد خبر : ۲۲۶۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۳


پرداخت کمک موردي ويژه به يک هزار خانوار مددجوي زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت کمک موردي ويژه به يک هزار خانوار مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۳۱۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵


هزينه يک ميليارد و 500 ميليون ريالي براي بيمه مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از هزينه يک ميليارد و 500 ميليون ريالي براي بيمه مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۳۶۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷


پرداخت 780 ميليون ريال هزينه هاي عمراني به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 780 ميليون ريال هزينه هاي عمراني به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۴۱۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰


جمع آوري 80 ميليون ريال کمک مردمي در طرح رضوان

مدير کميته امداد شهرستان خرم دره از جمع آوري 80 ميليون ريال کمک مردمي در طرح رضوان خبر داد.

كد خبر : ۲۴۵۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱


اعتماد سازي موجب تسريع روند خودکفايي مددجويان می شود

مدير کل کميته امداد استان زنجان گفت: اعتماد سازي يکي از مولفه‌هاي مهم در پيشبرد بهتر برنامه‌ها و تسريع روند خودکفايي مددجويان مي‌شود.

كد خبر : ۲۵۰۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳


موسسه خیریه امدادگران عاشورا پیشگام در ارائه خدمات/ تحت پوشش بودن 95 مددجوی زنجانی

محمد محرمی اظهار داشت: موسسه خیریه امدادگران عاشورا موسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.

كد خبر : ۲۵۱۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴


پرداخت 7 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 7 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۵۶۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۶


بازدید رئیس جمهوری از مرکز نگهداری معلولان نارمک
كد خبر : ۲۶۴۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۰


حمایت از 41 نخبه زنجانی از سوی کميته امداد

مدير امور فرهنگي کميته امداد استان زنجان گفت: 41 نخبه تحت حمايت کميته امداد استان زنجان هستند.

كد خبر : ۲۶۷۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۲


پرداخت وام کارگشايي به 114 مددجوي زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت وام کارگشايي به 114 مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۷۱۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۴


اداره اوقاف 50 ميليون ريال به ايتام زنجاني کمک کرد

به مناسبت هفته وقف، اداره اوقاف 50 ميليون ريال به ايتام زنجاني کمک کرد.

كد خبر : ۲۷۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶


ارائه خدمات مشاوره به 1861 مددجوی زنجانی

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان، از ارائه خدمات مشاوره به یک  هزار و 861 مددجوی کمیته امداد زنجانی خبر داد.

كد خبر : ۲۸۶۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۲


پرداخت کمک موردي به 84 نفر از اقشار کم درآمد زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت کمک موردي ويژه به 84 نفر از نيازمندان و اقشار کم درآمد زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۲۹۶۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۵


حامیان ایجرودی ۶۳۴ میلیون ریال به ایتام کمک کردند

مدیر کمیته امداد شهرستان ایجرود از کمک ۶۳۴ میلیون ریالی حامیان ایجرودی به ‌ایتام زیر پوشش این نهاد تا پایان آذرماه خبر داد.

كد خبر : ۲۹۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۶


ريشه کني بيسوادي در بين جامعه هدف کميته امداد زنجان

مدير امور فرهنگي کميته امداد استان زنجان از ريشه کني بيسوادي در بين جامعه هدف کميته امداد استان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۳۰۴۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸


توزیع 41 هزار قلک مقوایی در مدارس ابتدایی و متوسطه زنجان

مدیر کمیته امداد شهرستان زنجان گفت: امسال در قالب طرح احسان دانش آموزی 41 هزار قلک مقوایی در مدارس ابتدایی و متوسطه دور اول توزیع شده است.

كد خبر : ۳۰۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۹


هزينه 8 ميليارد ريالي براي بيمه مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از هزينه 8 ميليارد ريالي براي بيمه مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۳۰۶۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰


افزایش 95 درصدی کمک‌های خیرین زنجانی در زمینه ازدواج

معاون حمايت و سلامت کميته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، با اشاره به افزايش 95 درصدي کمک‌هاي خيرين و نيکوکاران در بحث ازدواج، از اهداي 576 کمک‌هزينه به مددجويان اين نهاد خبر داد.

كد خبر : ۳۱۹۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۳


كلنگ زني مجتمع فرهنگي، آموزشي سالمندان در دهه فجر

دبیر ستاد برگزاری دهه فجر بهزیستی استان زنجان از كلنگ زني مجتمع فرهنگي، آموزشي سالمندان در منطقه كوشكن زنجان خبر داد.

كد خبر : ۳۲۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵


ساخت مسکن براي 29 خانوار مددجوي زنجان

مدير امور مسکن و ساختمان کميته امداد استان زنجان از ساخت مسکن براي 29 خانوار مددجوي شهري در استان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۳۳۳۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۹


ارائه خدمات تامين مسکن به 1200 مددجوي زنجاني

مدير امور مسکن و ساختمان کميته امداد استان زنجان از ارائه خدمات تامين مسکن به يک هزار و 200 مددجوي زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۳۵۴۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۸


پرداخت 8 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 8 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۳۵۹۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


دوره پیشگیری از اعتیاد برای مددجویان ماهنشانی برگزارشد

مدیر کمیته امداد شهرستان ماهنشان از برگزاری دوره پیشگیری از اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۳۷۱۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷


اجراي طرح طاها «بيمه آتيه ايتام» در زنجان

مديركل صدقات، انفاقات و امور اجرايي كميته امداد از اجراي طرح طاها « بيمه آتيه ايتام» خبر داد.

كد خبر : ۳۸۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۲


جمع آوري 18 ميليارد ريال صدقه در زنجان

مدير کميته شهرستان زنجان از جمع آوري 18 ميليارد و 650 ميليون ريال صدقه در اين شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۳۸۵۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳


پرداخت 2 ميليارد ريال کمک موردي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 2 ميليارد ريال کمک موردي به مددجويان زنجاني خبر داد.

كد خبر : ۳۸۷۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴


برگزاری جشن نیکوکاری در بیش از 1367 پایگاه در استان زنجان

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت:جشن نیکوکاری در بیش از یک هزار و 367 پایگاه در استان زنجان برگزار می شود.

كد خبر : ۴۰۳۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰


طریقه جدید معافیت پزشکی
كد خبر : ۴۰۴۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴


هزينه 11 ميليارد ريالي براي بيمه مددجويان اين نهاد

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از هزينه 11 ميليارد ريالي براي بيمه مددجويان اين نهاد خبر داد.

كد خبر : ۴۲۴۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۰


پرداخت 9 ميليارد ريال عيدي به مددجويان کميته امداد زنجان

معاون حمايت و سلامت کميته امداد استان زنجان از پرداخت 9 ميلياردو 650 ميليون ريال عيدي به مددجويان کميته امداد استان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۴۵۳۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۹


جمع‌آوري 734 ميليون ريال کمک در مراکز نيکوکاري استان زنجان

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از جمع‌آوري 734 ميليون ريال کمک در مراکز نيکوکاري استان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۴۵۴۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۰


معرفي 1000 مددجوي زنجاني به مراکز آموزشي فني و حرفه اي

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از معرفي 1000 مددجوي زنجاني به مراکز آموزشي براي يادگيري مهارت هاي فني و حرفه اي خبر داد.

كد خبر : ۴۶۱۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۷


پرداخت ۱۳۸ فقره وام خود اشتغالی به مددجویان ایجرودی

سید مسعود حسینی امروز گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این نهاد در راستای حمایت از جامعه هدف کمیته امداد ارائه کرد.

كد خبر : ۴۸۶۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


اهداي 254 کمک هزينه ازدواج به مددجويان زنجانی

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از اهداي 254 کمک هزينه ازدواج و هديه ازدواج 2 ميليون ريالی به مددجويان اين نهاد در زنجان خبر داد.

كد خبر : ۴۸۸۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۳۱


پرداخت 2 ميليارد ريال کمک موردي ويژه به مددجويان زنجانی

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 2 ميليارد و 800 ميليون ريال کمک موردي ويژه به مددجويان اين نهاد خبر داد.

كد خبر : ۴۹۹۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۶


پرداخت 22 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از پرداخت 22 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني از محل منابع بانکي خبر داد.

كد خبر : ۵۱۲۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۳


کمک 6 ميليارد ريالي خيرين به مددجويان زنجانی در خانه انفاق

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از کمک 6 ميليارد ريالي خيرين به مددجويان اين نهاد در خانه انفاق خبر داد.

كد خبر : ۵۲۴۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۹


واگذاري 382 مورد انشعابات منازل مسکوني مددجويي در زنجان

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از واگذاري 382 مورد انشعابات منازل مسکوني مددجويي در زنجان خبر داد.

كد خبر : ۵۳۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۶


نرم افزار و کتاب ICF در زنجان رونمایی شد/ ICF زیربنای تعیین نوع و شدت معلولیت است

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات موثر بهزیستی در خدمت رسانی به جامعه معلولان گفت: ICF زیربنای تعیین نوع و شدت معلولیت است.

كد خبر : ۵۴۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۸


تجمع معلولان زنجانی برای احقاق حقی که نادیده گرفته شده است

معلولان زنجانی صبح امروز برای احقاق حقی که نادیده گرفته شده است، تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

كد خبر : ۵۴۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰


همکاري 3400 امداديار با کميته امداد استان زنجان

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از همکاري 3 هزار و 400 امداديار با کميته امداد استان زنجان خبر داد و گفت:‌از همکاری امداد یاران استقبال می شود.

كد خبر : ۵۴۸۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۲


پاسخ بهزیستی زنجان به تجمع معلولان/ مسدود بودن اعتبارات علت نيمه كاره ماندن پروژه مسکن است

طی هفته گذشته، معلولان زنجانی در اعتراض به تحویل واحدهای مسکن مهر به معلولان تجمعی را در مقابل استانداری زنجان برگزار کردند.

كد خبر : ۵۵۲۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴


اجرای طرح صدقه برای سلامتی امام زمان (عج) در زنجان

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت: از اول ماه شعبان، اجرای طرح صدقه برای سلامتی امام زمان (عج) در زنجان آغاز می‌شود.

كد خبر : ۵۵۹۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۹


آبشار عاطفه ها در زنجان فوران می کند

همزمان با نیمه شعبان، میلاد حضرت مهدی (عج) از سوی موسسه آبشار عاطفه ها، 50 عروس نیازمند، جهیزیه دار می شوند.

كد خبر : ۵۷۵۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸


جمع آوري 4 ميليارد ريال صدقه در شهرستان زنجان

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از جمع آوري قريب به 4 ميليارد ريال صدقه در شهرستان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۵۹۳۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۳۰


60 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار جشن گلریزان هستند

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت: 60 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار جشن گلریزان هستند که زمینه آزاد سازی آنها زاز طریق ستاد دیه استان فراهم می شود.

كد خبر : ۶۲۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۷


ایران در مصرف لوازم آرایشی چندم جهان است؟
كد خبر : ۶۲۴۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۷


کمک 548 ميليون ريالي مردم خرم دره به آسيب ديدگان حوادث

مدير کميته امداد شهرستان خرمدره از کمک 548 ميليون ريالي مردم خرم دره به آسيب ديدگان حوادث خبر داد.

كد خبر : ۶۳۱۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۹


ثبت اطلاعات 16660 معلول در استان زنجان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: اطلاعات 16 هزار و 660 معلول در استان زنجان ثبت شده است و  نزدیک به 5 هزار معلول از خدمات سازمان به صورت مستمر بهره‌مند می شوند.

كد خبر : ۶۳۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۱


نگاهی به برنامه های هفته بهزیستی در زنجان/ روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز افراد زیر پوشش بهزیستی نیست

برنامه های مختلفی همزمان با هفته بهزیستی در استان زنجان برگزار شده است، از دیدگاه مدیرکل بهزیستی استان زنجان،روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز افراد زیر پوشش بهزیستی نیست.

كد خبر : ۶۴۷۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۸


جمع آوري زکات فطره مردم زنجان در 900 پايگاه روستايي و شهري

معاون توسعه مشارکتهاي مردمي کميته امداد استان زنجان از جمع آوري زکات فطره مردم زنجان در بيش از 900 پايگاه روستايي و شهري خبر داد.

كد خبر : ۶۶۶۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۶


راه‌اندازی شرکت مسافری بانوان/ ابلاغ ضوابط جدید تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در جاده‌ها
كد خبر : ۶۷۵۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳


بهره مندی 1200 دانشجوی تحت پوشش بهزيستي از كمك هزينه شهريه

مدير كل بهزيستي استان زنجان گفت: یک هزار و 200 دانشجو تحت پوشش بهزيستي در حال حاضر از كمك هزينه شهريه دانشجويي بهزيستي بهره مند مي شوند.

كد خبر : ۷۰۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸


برگزاری جشن واگذاري 100واحد مسكوني مددجويي در زنجان

دبير برگزاري هفته دولت بهزیستی استان زنجان گفت: جشن واگذاري 100واحد مسكوني مددجويي همزمان با هفته دولت در استان زنجان و به همت بهزيستي برگزار مي شود.

كد خبر : ۷۰۸۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۳۱


خیر ابهری باغ خود را بهزیستی استان زنجان اهدا کرد

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: حاج جهانگير محمدي دبير بازنشسته  و خير ابهري در حركتي خيرخواهانه و انسان دوستانه باغ ميوه خود را به بهزيستي زنجان اهدا کرد.

كد خبر : ۷۱۳۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۲


کارمندان انتظار دارند مورد تکریم واقعی قرار گیرند

به بهانه ی روز کارمند، نبض سحر با “رحمانی”رئیس اداره بهزیستی خرمدره گفتگوی انجام داده است که توجه ی شما مخاطبین را در ادامه به آن جلب می کنیم.

كد خبر : ۷۱۹۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۵


نقش آموزش در تغيير سبك زندگي مردم مهم است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: نقش آموزش در تغيير سبك زندگي مردم و داشتن زندگي سالم مهم است.

كد خبر : ۷۲۲۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۷


پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت+صف 1.5 میلیون نفری متقاضیان در نیمه دوم سال
كد خبر : ۷۸۹۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۷


آغاز توزیع بسته ‌های حمایت غذایی به مدد‌جویان زنجانی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از آغاز  توزیع بسته ‌های حمایت غذایی به مدد‌جویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان زنجان خبر داد.

كد خبر : ۸۳۸۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲


واگذاری 175 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان زنجان

دبیر ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر بهزیستی استان زنجان با اشاره به برنامه‌های دهه فجر امسال گفت: همزمان با دهه فجر امسال  175 واحد مسکونی به مدد‌جویان بهزیستی استان زنجان واگذار می‌شود.

كد خبر : ۱۰۱۴۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۴


محمدی‌قیداری به عنوان سرپرست بهزیستی استان زنجان منصوب شد

مراسم تودیع مرتضی مکاریان و معارفه محمد محمدی‌قیداری به عنوان سرپرست جدید بهزیستی استان زنجان با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

كد خبر : ۱۰۷۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۱


محمدی‌قیداری به عنوان سرپرست بهزیستی استان زنجان منصوب شد

مراسم تودیع مرتضی مکاریان و معارفه محمد محمدی‌قیداری به عنوان سرپرست جدید بهزیستی استان زنجان با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

كد خبر : ۱۰۷۸۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶


زنان سرپرست خانوار با کارآفرینی و پشتکار توانمند می شوند

رئیس سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: بسیاری از زنان سرپرست خانوار با خلاقیت،کارآفرینی و پشتکار لازم می توانند توانمند شده و از کمک های بهزیستی بی نیاز شوند.

كد خبر : ۱۱۹۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۳


تبدیل نیازمند به توانمند سیاست اجتماعی دولت است / اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه برای کمیته امداد و بهزیستی است
كد خبر : ۱۲۵۹۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶


مناسب سازی اذهان شهروندان نسبت به معلولان ضروری است/نگاه درجه دومی به معلولان باید از جامعه برچیده شود

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مناسب سازی اذهان عموم مردم و شهروندان نسبت به معلولان جامعه ضروری است.

كد خبر : ۱۲۶۶۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱


۲۹۳۵خانوار تحت حمایت بهزیستی خدابنده قرار دارند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده اظهار کرد: تعداد۲۹۳۵ خانوار شامل معلولین،زنان سرپرست خانوار،اعصاب و روان وضایعه نخاعی تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.

كد خبر : ۱۲۷۶۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


هزینه سنگین خانواده و دولت با تولد فرزند معلول/ 50 درصد معلولیت‌ها در اثر اختلالات ژنتیکی است

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه هزینه‌های بالا متحمل خانواده‌های معلول می‌شود، گفت: 50 درصد معلولیت‌ها در اثر اختلالات ژنتیکی اتفاق می‌افتد.

كد خبر : ۱۳۶۱۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵


اهدای ۶۹ فقره کمک هزینه خرید جهیزیه به نیازمندان در زنجان
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان از اهدای ۶۹ فقره کمک هزینه خرید جهیزیه در این شهرستان خبر داد.
كد خبر : ۱۳۷۵۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲


24 پایگاه آماده دریافت نذورات مردمی همزمان با عید قربان در زنجان؛ نذورات عید قربان بین مددجویان بهزیستی توزیع می‌شود

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی زنجان با اشاره به آماده سازی 24 پایگاه آماده دریافت نذورات مردمی گفت: نذورات عید قربان بین مددجویان بهزیستی توزیع می‌شود.

كد خبر : ۱۳۸۴۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹


پرداخت 860 میلیون ریال کمک هزینه درمان در شهرستان زنجان
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان از پرداخت 860 میلیون ریال کمک هزینه درمان در شهرستان زنجان طی سال جاری خبر داد.
كد خبر : ۱۳۸۷۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰


فعالیت 20 هزار نفر در حفظ قرآن کریم در زندان‌های سراسر کشور

معاون سلامت و اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها گفت: در حال حاضر در کشور 20 هزار نفر در رشته حفظ قرآن کریم در زندان‌های سراسر کشور فعالیت دارند.

كد خبر : ۱۴۱۵۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶


امر به معروف و نهی از منکر، مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) بود
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خدابنده در دوره کارگاه آموزشی نشست نماز از دیدگاه امام حسین (ع) با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروز گفت: امر به معروف و نهی از منکر، مهم ترین اهداف قیام امام حسین (ع) بود.
كد خبر : ۱۴۵۴۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱


فرمان دفن سیب‌ زمینیها را چه کسی صادر کرد؟/صرف 3570000 لیتر آب برای تولید 1700تن سیب‌ زمینی مدفون
بیش از 1700 تن سیب زمینی به خاطر بی تدبیری مسئولان در بخش کشاورزی مدفون شد اما هنوز توجیه های مسئولین برای این اقدام ادامه داشته و قانع کننده نیست.
كد خبر : ۱۵۰۴۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸


جمع آوری بیش از ۸ میلیارد ریال زکات در خرم دره
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم دره از جمع آوری ۸ میلیارد و ۷۱۳میلیون ریال زکات در خرم دره خبر داد.
كد خبر : ۱۵۴۰۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸


۳۴۶ خانوار مددجو در خرم دره بیمه شدند؛ ارائه خدمات فرهنگی به ۳۴۳ دانش آموز و دانشجو تحت حمایت در خرمدره

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم دره از بیمه ۳۴۶ خانوار مددجو در شهرستان خرم دره خبر داد.

كد خبر : ۱۵۵۵۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۵


اجرای طرح کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر در 10 نقطه زنجان ؛زبان قادر به بیان ثمرات انقلاب نیست

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: طرح کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر در 10 نقطه استان زنجان اجرا می شود.

كد خبر : ۱۶۴۵۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


ایجاد اشتغال برای 294 زندانی در زنجان؛ کاهش 12 درصدی آمار ورود به زندان در زنجان

دادستان زنجان با اشاره به اشتغال زندانیان در 12 رشته مختلف در زنجان گفت: زمینه اشتغال برای 294 نفر از مددجویان زنجان فراهم شده است.

كد خبر : ۱۷۱۰۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹


ایجاد مرکز نگهداری سالمندان غیر یارانه‎ای در زنجان ضروری است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه سونامی سالمندی در راه است گفت: ایجاد مرکز نگهداری سالمندان غیر یارانه‎ای در زنجان ضروری است

كد خبر : ۱۷۱۴۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰


بانک‌های زنجان در پرداخت تسهیلات به مددجویان کارشکنی می‌کنند/ ایجاد 900 فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی در زنجان

معاون مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات به مددجویان کارشکنی می‌کنند گفت: در سال گذشته برای 900 مددجو ایجاد اشتغال شده است.

كد خبر : ۱۷۲۰۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳


مددجویان بهزیستی مهارت آموز صنایع دستی و هنرهای سنتی می شوند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: به منظور تقویت و توسعه بنیه علمی، پژوهشی،مددجویان بهزیستی مهارت آموز صنایع دستی و هنرهای سنتی می شوند.

كد خبر : ۱۷۲۲۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴


نبود مکانی دائمی برای عرضه محصولات،از مشکلات مددجویان بهزیستی است/ نبود کارت خوان و وسیله سرمایشی در نمایشگاه صنایع دستی

همزمان با هفته بهزیستی نمایشگاه صنایع دستی معلولان و مددجویان در محل کارخانه کبریت زنجان دایر و امکان عرضه محصولات و صنایع دستی معلولان و مددجویان فراهم شد اما یکی از ضعف های این نمایشگاه نبود کارت خوان سیار و نیز گرمای غرفه‌ها بود که بازدیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات را با مشکل مواجه کرده بود.

كد خبر : ۱۷۲۹۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷


نمایشگاه صنایع دستی معلولان و مددجویان

همزمان با هفته بهزیستی نمایشگاه صنایع دستی معلولان و مددجویان در محل کارخانه کبریت زنجان دایر و امکان عرضه محصولات و صنایع دستی معلولان و مددجویان در حال برگزاری است.

كد خبر : ۱۷۲۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷


رتبه نخست کمیته امداد زنجان در ایجاد اشتغال در کشور/ ارائه تسهیلات به مددجویان به منزله حذف مستمری مددجویان نیست

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته کمیته امداد رتبه نخست کشوری را در ایجاد اشتغال داشته است، گفت: در سال گذشته بیش از 3 هزار و 300 فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است.

كد خبر : ۱۷۳۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸


غرفه عرضه محصولات و صنایع دستی معلولان در گاوازنگ ایجاد می‌شود/ فروش محصولات معلولان از طریق همکاری با موسسه پشتیبان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی برای فروش محصولات تولیدی معلولان گفت: غرفه عرضه محصولات و صنایع دستی معلولان در پارک بانوان ایجاد می‌شود.

كد خبر : ۱۷۶۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷


کمک 14 میلیارد ریالی موسسات خیریه به مددجویان زنجانی؛مددجویان زنجانی توانمند می شوند

معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) استان زنجان با اشاره به میزان کمک نقدی موسسات خیریه استان از جامعه هدف کمیته امداد گفت: میزان کمک‌های نقدی خیریه ها در سال گذشته بالغ بر 14 میلیارد ریال بوده است.

كد خبر : ۱۷۸۷۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


نبود برنامه جامع برای حمایت از سالمندان/ ارائه برنامه مدون برای ارائه خدمات به سالمندان در حال پیگیری است

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای برای افراد سالمند و نیز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به سالمندان نیاز بسیاری از سالمندان برای تحت پوشش قرار گرفتن در سازمانهای حمایتی را منتفی می‌کند اما برنامه جامع مدونی در حمایت از سالمندان وجود ندارد.

كد خبر : ۱۷۹۱۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷


عدم همکاری بانک‌ها مانع دریافت تسهیلات اشتغال زایی شده است/ مشارکت خیران در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان

معاون مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه از میزان 100 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده برای پرداخت تسهیلات تنها 24 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان پرداخت شده است، گفت: عدم همکاری بانک‌های مانع از دریافت تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان بهزیستی شده است.

كد خبر : ۱۸۰۰۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱


مردمی بودن و توجه به توانمندسازی دو وجه مهم كميته امداد است/ تلاش برای جذب حمایت مردمی برای توانمند سازی معلولان

قائم مقام كميته امداد امام خمینی کشور با اشاره به ضرورت جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: مردمی بودن و توجه به توانمندسازی دو وجه مهم مهم كميته امداد است.

كد خبر : ۱۸۱۸۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷


ادارات در مراسم های تجلیل از ساخته دست معلولان به عنوان هدیه استفاده کنند / ایجاد فروشگاه دائمی برای عرضه محصولات معلولان در دستور کار قرار دارد

معاون مشارکت‌های مردمی، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی استان زنجان با اشاره به ضرورت حمایت تمامی دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال معلولان گفت: ادارات در مراسم های تجلیل از ساخته دست معلولان به عنوان هدیه استفاده کنند.

كد خبر : ۱۸۳۷۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶


وقتی آموزش های تربیتی در سایه مشکلات مالی فرزندان بهزیستی گم می‌شود/ مستمری ناچیز 60 هزار تومانی برای تامین مالی یک خانواده

همایش روز خانواده فرصتی شد تا دغدغه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی مورد بررسی قرار گیرد دغدغه پرداخت مستمری 60 هزارتومانی به یک خانواده تا عدم تامین هزینه کرایه خانه از جمله مشکلاتی بود که توسط این بانوان مطرح شد.

كد خبر : ۱۸۷۱۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


ارائه کمک هزینه ازدواج سه میلیون تومانی به 952 مددجوی کمیته امداد ؛ میزان طلاق در خانواده های تحت پوشش کمتر از یک درصد است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه 22 هزار و 700 خانوار تحت پوش کمیته امداد هستند، گفت: بالغ بر 43 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.

كد خبر : ۱۸۸۶۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳


وقتی اراده و روح آفرینش معلولیت را کنار می زند / حمایت سازمان‎ها می تواند باعث حضور معلولان در عرصه های هنری باشد

رفعت مهدیون راد بانوی هنرمندی است که با وجود معلولیت به همگان نشان داده است که اگر‎چه پاهای او توان ایستادن ندارند اما اراده او روح آفرینش را در آثار هنری زنده کرده است.

كد خبر : ۱۹۱۱۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


مستمری پرداخت شده به مددجویان سازمان های حمایتی بسیار ناچیز است/پرداخت مستمری باید حداقل سه برابر میزان فعلی باشد

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است با قطع یارانه افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند این مبالغ به افراد مددجو اختصاص یابد، گفت:مستمری پرداخت شده به مددجویان بسیار ناچیز است.

كد خبر : ۱۹۱۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


ارائه 452 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

مدیرکل فنی‎وحرفه‎ای استان زنجان با بیان اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی ارائه آموزش های مهارتی در جامعه هدف اقشار آسیب پذیر و سکونتگاه‎های غیر رسمی در حال انجام است، گفت: در طول امسال 452 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه می‎شود.

كد خبر : ۱۹۲۷۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶


مددجویان کمیته امداد در اولویت دریافت تسهیلات اشتغالزایی قرار دارند/ فرصت‎های شغلی پایدار برای مددجویان ایجاد می‎شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد نیازمند مشارکت دستگاه‎های اجرایی است، گفت: مددجویان کمیته امداد در اولویت دریافت تسهیلات اشتغالزایی قرار دارند.

كد خبر : ۱۹۲۹۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


نرخ بیکاری استان زنجان به 8.04 درصد رسیده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان روند کاهش داشته است، گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به 8.04 درصد رسیده است.

كد خبر : ۱۹۴۱۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


پرداخت حق بیمه سال اول اشتغال مددجویان توسط کمیته امداد / کاریابی ها با اعزام بکار مددجویان 5 میلیون ریال تشویقی می گیرند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه مشوق های زیادی در راستای بکارگیری مددجویان برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است، گفت: حق بیمه سال اول اشتغال مددجویان توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

كد خبر : ۱۹۴۲۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۳


آغاز طرح خانه‌دار شدن مددجویان امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، از آغاز عملیات اجرایی طرح خانه دار شدن تمامی مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت: بودجه بخش مسکن کمیته امداد ۴ برابر شده است.

كد خبر : ۱۹۵۶۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


معافیت انشعاباتی برای منازل مددجویان پرداخت می شود/ واگذاری 1 هزار و 600 مسکن به مددجویان زنجانی

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای هر مددجو در قالب یک واحد مسکونی ارائه می‎شود، گفت: معافیت انشعاباتی آب، برق و گاز و فاضلاب برای منازل مددجوی پرداخت می‎شود.

كد خبر : ۱۹۶۳۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲


کمک بلاعوض 18 میلیونی ساخت مسکن به مددجویان روستایی

معاون مشارکت‎های مردمی بهزیستی استان زنجان با اشاره به تسهیلات و کمک های بلاعوض برای ساخت مسکن مددجویی گفت: کمک بلاعوض 18 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به خانوادهایی که دارای دو معلول و بیشتر هستند پرداخت می‎شود.

كد خبر : ۱۹۷۲۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵


احداث 913 واحد مسکونی توسط خیرین مسکن ساز در زنجان؛ 107 خانواده دارای دو معلول مسکن دار می‎شوند

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در طی امسال 913 واحد مسکونی توسط انجمن خیرین مسکن ساز در زنجان احداث می شود.

كد خبر : ۱۹۹۶۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹


700 زوج کمیته امدادی چشم انتظار ارائه تسهیلات ازدواج ؛خیران در امر ازدواج مددجویان مشارکت کنند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه 700 زوج مددجوی کمیته امداد پشت نوبت برای دریافت تسهیلات ازدواج هستند، گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده تسهیلات بلاعوض تا پایان سال در اختیار مددجویان قرار داده می‎شود.

كد خبر : ۲۰۰۰۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱


533 معلول در 9 مرکز شبانه‌روزی در زنجان نگهداری می‌شود؛ 19 هزار و 400 معلول تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: ۵۳۳ معلول در ۹ مرکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و برای۴ هزار و ۶۱۴ نفر در استان زنجان مستمری پرداخت می‌شود.

كد خبر : ۲۰۰۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴


خروج سالانه 10درصد از مددجویان زنجان از چرخه حمایتی کمیته امداد؛ ایجاد 1900 فرصت شغلی برای مددجویان زنجانی

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان ایجاد روحیه کار و تلاش، سطح بندی خدمات و نیاز مددجویان برای توانمندسازی را امری ضروری اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه اشتغال زایی هدف گذاری شده است تا سالانه 10درصد از مددجویان از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند.

كد خبر : ۲۰۰۹۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶


ارائه آموزش و ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان روستایی

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به شناسایی بیش از 13 هزار معلول با اجرای طرح CBR در روستاهای استان گفت: در طی امسال یک میلیارد تومان در راستای آموزش و ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان روستایی هزینه می‎شود.

كد خبر : ۲۰۱۱۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶


جمع‎آوری990 میلیون ریال کمک مردمی با اجرای طرح مفتاح الجنه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان با اشاره به اینکه اجرای طرح مفتاح اجنه یکی از راه‎های جذب مشارکت های مردمی است، گفت: با اجرای این طرح 990 میلیون ریال در طول امسال جمع‎آوری شده است.

كد خبر : ۲۰۱۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷


17000 سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان؛ زکات جمع آوری شده صرف نیاز افراد مددجو می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 17 هزار سالمند در کمیته امداد استان گفت: کمیته امداد جامعه وسیعی از افراد نیازمند را تحت پوشش خود قرار داده است که ارائه خدمات بهتر به مددجویان نیازمند همراهی خیران است.

كد خبر : ۲۰۲۱۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱


ارزش سهام عدالت هرگروه چقدر است؟

شمار مشمولین سهام عدالت تا به امروز ۴۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ نفر اعلام شده است که از این رقم ۱۱ هزار و ۱۷۰ نفر شامل بیماران خاص و ۶ هزار و ۹۰۰ نفر شامل زنان سرپرست خانوار هستند.

كد خبر : ۲۰۲۴۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲


242 فقره وام کار گشایی با اعتبار 372 میلیون تومان پرداخت شد؛2 هزار و 729 خانوار زیر پوشش کمیته امداد منطقه دو زنجان

رئیس اداره کمیته امداد منطقه دو زنجان با اشاره به خدمات حمایتی ارائه شده از سوی کمیته امداد منطقه دو زنجان طی سال جاری افزود: امسال 242 فقره وام کارگشایی و ضروری با اعتبار 372 میلیون تومان به مددجویان زنجانی پرداخت شده است.

كد خبر : ۲۰۲۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


تفاهم‌نامه مشترك بين كميته امداد امام خمینی)ره) و تبليغات اسلامي استان زنجان منعقد شد

تفاهم‌نامه مشترك بين كميته امداد امام خمینی)ره) و تبليغات اسلامي استان زنجان با هدف استفاده از ظرفیت روحانیون، هیئت های مذهبی، جامعه مداحان و مجامع مرتبط در حوزه محرومیت زدایی منعقد شده است.

كد خبر : ۲۰۲۸۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


ارائه آموزش های مهارتی به 2600 مددجوی کمیته امداد زنجان

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجانبا اشاره به ارائه خدمات مهارت آموزی به 2600نفر از مددجویان تحت پوشش استان گفت: هدایت مستعدین اشتغال از جمله اهداف برگزاری دوره های مهارت اموزی است.

كد خبر : ۲۰۴۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


280 مددجوی کمیته امداد به مشهد مقدس اعزام شدند؛ اجرای طرح فلاح برای 500 خانواده تحت پوشش

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: با کمک خیران در این ایام 280نفر از خانواده های تحت حمایت به مشهد مقدس اعزام شدند.

كد خبر : ۲۰۵۳۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


مجتمع های اقتصادی و خدماتی در زنجان احداث می شود

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: احداث مجتمع های اقتصادی و خدماتی در زنجان جزو برنامه‌هایی است که در راستای ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجوان به اجرا گذاشته میشود.

كد خبر : ۲۰۵۳۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


3497 مددجوي زنجاني تحت اموزش قرار گرفتند

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان زنجان از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي 3 هزار و 479 مددجوي زنجاني خبر داد و گفت: پس از گذراندن دوره مهارتی به مددجویان حاضر گواهی اعطا و فرصتهای شغلی برای این افراد ایجاد می‎شود.

كد خبر : ۲۰۵۷۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


780 مددجوی زنجانی به مشهد مقدس اعزام شدند؛ اعزام دو هزار مددجو به مشهد مقدس تا پایان امسال

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان از اعزام 780 نفر از مددجویان زنجانی به مشهد مقدس خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 950 میلیون ریال هزینه شده است.

كد خبر : ۲۰۵۷۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


ایجاد اشتغال برای 2000 مددجوی زنجانی تا پایان امسال؛یک هزار خانوار مددجو از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می‌شوند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه بدنبال آن هستیم تا سالانه 10 درصد از اعضای تحت پوشش از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند گفت: در راستای توانمند سازی مددجویان 2 هزار مددجوی زنجانی تا پایان سال شاغل می‌شوند

كد خبر : ۲۰۶۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹


1250 خانواده اجاره نشین زیرپوشش کمیته امداد استان زنجان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان با بیان اینکه با حل مشکل مسکن بسیاری از دغدغه‎های مددجویان تحت پوشش مرتفع می‎شود گفت: بیش از 3 هزار مددجوی فاقد مسکن و یک هزار و 250 خانواده اجاره نشین زیرپوشش کمیته امداد استان زنجان هستند.

كد خبر : ۲۰۶۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹


اشتغالزايي براي 569 زنجانی با اعتبار 57 میلیارد و 550 میلیون ریال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: تا پایان آذر ماه امسال برای 569 نفر از مددجویان با صرف اعتبار بالغ بر 57 میلیارد و 550 میلیون ریال اشتغالزایی شده است.

كد خبر : ۲۰۶۸۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


کمک 14 میلیارد ریالی مراکز نیکوکاری در زنجان؛ فعالیت 17 مرکز نیکوکاری در سطح استان زنجان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به فعالیت 17 مرکز نیکوکاری در سطح استان زنجان گفت: امسال 14 میلیارد و 731 میلیون ریالی کمک در مراکز نیکوکاری استان زنجان جمع‌آوری شده است.

كد خبر : ۲۰۷۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


تست‌های شنوایی و بینایی گامی مهمی برای پیشگیری از معلولیت نوزادان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان اختلالات ژنتیکی را علت اصلی معلولیت دانست، گفت: تست‌های شنوایی و بینایی گامی مهمی برای پیشگیری از معلولیت نوزادان است.

كد خبر : ۲۰۷۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان متناسب با ظرفیت روستاها/ روحیه کار آفرینی و خوداتکایی در بین مددجویان ایجاد شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان گفت: برای تحقق توانمندسازی مددجویان در روستاها باید مشاغلی متناسب با ساخت روستاها و ظرفیت‌های بالقوه موجود درآنها ایجاد شود.

كد خبر : ۲۰۹۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


سرانه دریافتی هر یتیم سلطانیه‌ای ماهانه130 هزار تومان است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 63 یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان سلطانیه قرار دارند گفت: سرانه دریافتی ماهیانه هر یتیم در این شهرستان 130 هزار تومان است.

كد خبر : ۲۰۹۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


توسعه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار دارد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در 9 ماهه امسال 68 میلیارد و 400 میلیون ریال ازمحل اعتبارات بانکی در زمینه اشتغال زایی پرداخت ده است، گفت: توسعه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار دارد.

كد خبر : ۲۱۱۰۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


ضرورت همكاري تمامي دستگاه هاي خدمت رسان براي محروميت زدايي در كشور

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)گفت:‎هرچند کمیته امداد متولی رسیدگی به امور محرومان است، اما هر خدمتی که دراین نهاد انجام مي شود، متعلق به نظام است و همه در  این باره وظیفه دارند، پس لازم است که تمامي دستگاه‌هاي خدمت رسان براي محروميت زدايي در كشور اقدام كنند.

كد خبر : ۲۱۱۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰


بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان از پایگاه خبری موج رسا/موج رسا اخبار قابل اطمینان مخابره می‎کند

هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان امروز به همراه همکاران خود از پایگاه خبری- تحلیلی موج رسا بازدید کرد.

كد خبر : ۲۱۲۱۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


موسسات خیریه رقیب ما در انجام فعالیتها نیستند/ ایجاد تعامل بین خیریه ها و کمیته امداد از برنامه‎های ماست

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با تاکید بر ایجاد تعامل بین موسسات خیریه و کمیته امداد استان زنجان گفت: موسسات خیریه رقیب ما در انجام فعالیتها نیستندو بایستی ارتباط خوبی در بین موسسات و سازمان‎های حمایتی برقرار شود.

كد خبر : ۲۱۲۳۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


لزوم ایجاد شبکه ارتباطی بین سمن های استان زنجان/ موازی کاری در ارائه خدمات در بین سمن‎های استان وجود دارد

نماینده جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) در استان زنجان با بیان اینکه برپایی نمایشگاه های مشترک بین خیریه‎های و موسسات مردم نهاد استان استان زمینه ایجاد تعامل و شبکه ارتباطی را در بین سمن های استان فراهم می کند،گفت: موازی کاری در ارائه خدمات در مجموعه های خیریه استان وجود دارد.

كد خبر : ۲۱۲۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


اولین حامی موسسه خیریه امدادگران عاشورا مقام معظم رهبری بوده است/ مبارزه با بیماری‎های صعب العلاج از اهداف موسسه خیریه امداد گران عاشورا

مسئول فرهنگی موسسه خیریه امدادگران عاشورای زنجان با بیان اینکه اولین حامی موسسه خیریه امدادگران عاشورا مقام معظم رهبری بوده است اظهار داشت: در سطح استان 3 بیمارستان در شهرهای ابهر، زنجان و 12 داروخانه با این موسسه خیریه همکاری دارند.

كد خبر : ۲۱۳۰۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶


حضور3981 مددجوی زنجانی در دوره‌‎های آموزشی حرفه آموزی

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: در طی 9 ماهه امسال 3 هزار و 981 مددجوی زنجانی در دوره‌‎های آموزشی حرفه آموزی کمیته امداد شرکت کرده اند.

كد خبر : ۲۱۳۳۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷


سالانه 100 هزار شغل توسط کمیته امداد در کشور ایجاد می‎شود؛ طراحی نرم افزار اشتغال توسط کمیته امداد

قائم مقام معاون اشتغال کمیته امدادامام خمینی (ره)  با بیان اینکه سالانه 100 هزار شغل توسط کمیته امداد در کشور ایجاد می‎شود گفت: یک هزار و 400 میلیارد تومان برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد در سال گذشته اختصاص یافته بود.

كد خبر : ۲۱۳۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷