جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۲۴    عبارت مورد جستجو: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

تعاونیها یکی از ظرفیتهای مغفول استان زنجان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونیها یکی از ظرفیتهای مغفول استان زنجان است که به آن توجه نشده است.

كد خبر : ۴۹۰۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۱


‌برای موفقیت یک مجموعه خصوصی همه باید دست در دست هم دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: برای موفق بودن یک مجموعه خصوصی همه باید دست در دست هم دهند.

كد خبر : ۵۹۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۳۰


ارتباط بدون تنش با جهان مهم‌ ترین کارکرد دولت است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: یکی از مهم‌ ترین کارکردهای دولت تدبیر و امید ایجاد ارتباط سازنده و بدون تنش با جهان محسوب می شود.

كد خبر : ۶۹۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۰


راه اندازی کانون انجمن‌ های صنفی کارفرمایی در استان زنجان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از ایجاد کانون انجمن‌ های صنفی کارفرمایی در استان زنجان خبر داد و افزود: استان زنجان نیز به عنوان تنها استانی که این کانون در آن فعال نبود نسبت به راه اندازی کانون مذکور اقدام کرده است.

كد خبر : ۶۹۲۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۱


پروژه 196 واحدی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کار و امور اجتماعی (سابق) در زنجان افتتاح شد

با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان،پروژه 196 واحدی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کار و امور اجتماعی (سابق) در زنجان افتتاح شد.

كد خبر : ۷۴۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۸


انتخاب دو تعاونی زنجان به عنوان تعاونی های برتر کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی های بنیاد توسعه کارآفرینی و شرکت تعاونی چند منظوره احرار به عنوان تعاونی های برتر کشور انتخاب شدند.

كد خبر : ۷۵۴۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۹


ایجاد اشتغال برای 41 هزار نفر در زنجان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: شرکت های تعاونی موجود بستر لازم برای 41 هزارو 322 فرصت شغلی در استان زنجان را فراهم کرده است.

كد خبر : ۷۸۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۴


برگزاری همایش معرفی شاخص‌ های اندازه ‌گیری مقاومت اقتصادی در زنجان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از برگزاری همایش معرفی شاخص‌های اندازه ‌گیری مقاومت اقتصادی در زنجان همزمان با مهر ماه سال جاری خبر داد.

كد خبر : ۷۹۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۸


راه اندازی تشکل ها، نیازمند همکاری کارگر و کارفرما است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: راه اندازی تشکل های کارگری و کارفرمایی نیازمند همکاری این دو قشر است.

كد خبر : ۸۶۰۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۶


توجه به مزیت های بومی موجب توسعه زنجان می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: توجه به قابلیت ها و مزیت های بومی استان زنجان موجب توسعه بخش های مختلف اقتصادی جامعه می شود.

كد خبر : ۹۲۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۱


عضویت911 هزار نفر در تعاونی های زنجان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: 911هزار نفر عضو تعاونی های استان زنجان هستند.

كد خبر : ۱۰۰۳۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸


30 میلیارد ریال در صندوق بیکاری استان زنجان صرفه جویی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: امسال با تعاملی که با مدیران عضو شورای هماهنگی انجام شده است 30 میلیارد ریال در صندوق بیکاری استان زنجان صرفه‌جویی شد.

كد خبر : ۱۰۸۱۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷


تجمیع سرمایه های خرد و کوچک مشکل بیکاری جامعه را حل می کند/بانوان نقش تاثیرگذاری در توسعه تعاون و کارآفرینی دارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: باید با جمع شدن سرمایه های خرد و کوچک مشکل بیکاری، به خصوص در بین جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی برطرف کرد.

كد خبر : ۱۱۶۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹


کارگران کارخانه روغن نباتی زنجان به کار بازگشتند/ کاهش 30 درصدی تجمعات و اعتراضات کارگری زنجان در سال گذشته

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کارگران کارخانه روغن نباتی زنجان با توجه به رایزنی های انجام شده به کار خود بازگشتند. 

كد خبر : ۱۱۶۹۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱


بخش تعاون مورد اعتماد مردم است/ فعالیت تعاونی‎های بانوان قابل تقدیر است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بخش تعاون همواره مورد اعتماد مردم است که ضروری است با فرهنگ سازی جوانان با کسب و کارهای خرد برای اشتغالزایی ایجاد کنند.

كد خبر : ۱۱۸۰۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴


تعاون بهترین بستر برای پیاده کردن سیاست ‎های اقتصاد مقاومتی است/بانوان در تشکیل تعاونی ها عملکرد خوبی دارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بخش تعاون بهترین بستر برای پیاده کردن سیاست ‎های اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه هنوز از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده نشده است.

كد خبر : ۱۳۳۰۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۹


248 واحد تعاونی در استان زنجان منحل شده است؛5 درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: 248 واحد تعاونی از سال گذشته تا امسال در استان زنجان منحل و یا ادغام شده است.

كد خبر : ۱۳۵۲۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰


فعالیت تعاونی های غیر قانونی حمایت نمی شود/ اتحادیه تعاونی های کشاورزی زنجان در دستگاه قضا محکوم شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: از فعالیت تعاونی های غیر قانونی حمایت نمی کنیم و هیچ گه اجازه نمی دهیم این تعاونی ها فعالیت کنند.

كد خبر : ۱۳۵۳۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱


تسهیل در ایجاد و توسعه مشاغل خدماتی اولویت اداره تعاون زنجان است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سیاست این بخش در گسترش بخش خدمات بوده است و تسهیل در ایجاد و توسعه مشاغل خدماتی در اولویت است.
كد خبر : ۱۴۵۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


جلسه ای که نتیجه ای برای کارگران ایران ترانسفو نداشت

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان که به منظور رسیدگی به مشکلات کارگران تجمع کرده ایران ترانسفو برگزار شده بود به نتیجه مورد نظر دست نیافت.

كد خبر : ۱۷۴۸۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵


کارگران شرکت ایران ترانسفو به تحصن 17 روزه خود پایان دادند؛ در صورت اخراج کارگران، اداره کار مداخله می‌کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اعلام خبر پایان تحصن کارگران ایران ترانسفو گفت: از ساعت 16 عصر روز گذشته کارگران ایران ترانسفو به تحصن 17 روزه خود پایان دادند.

كد خبر : ۱۷۷۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰


حمایت از تولید داخلی نیازمند افزایش کیفیت محصولات است/ تولید لوازم خانگی بیش از نیاز کشور بوده است

نماینده ولی فقیه در استان زنجان حمایت از تولید داخلی را نیازمند افزایش کیفیت محصولات تولیدی دانست و عنوان کرد: زمانی می‌توان گفت تولید داخلی بخرید که ویژگی‌های این محصول قابل رقابت با محصولات خارجی باشد و قرار نیست با صدقه دادن کارخانه‌ها را سرپا نگه داریم.

كد خبر : ۱۷۸۴۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳


نرخ بیکاری استان زنجان به 8.04 درصد رسیده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان روند کاهش داشته است، گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به 8.04 درصد رسیده است.

كد خبر : ۱۹۴۱۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


پرداخت 258 میلیارد تومان تسهیلات به صنعت، معدن و کشاورزی زنجان؛بهره برداری از معادن اقتصاد زنجان را پویا می کند

استاندار زنجان گفت: در هشت ماهه نخست سال 258 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات به تولید بخش های صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت شده است.

كد خبر : ۲۰۷۰۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲