جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: مسائل حمل و نقل و ترافیکی

مسائل حمل و نقل و ترافیکی با برنامه ریزی و فرهنگ سازی برطرف می شود

فرماندار خرمدره گفت: برای ساماندهی مسائل و مشکلات حمل و نقل و ترافیکی بایستی با برنامه ، فرهنگ سازی ، هماهنگی و انسجام بین دستگاهی، گام های اساسی برداشته شود.

كد خبر : ۱۴۷۰۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰