جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: مصرف گاز در اروپا

مصرف گاز در اروپا رو به افزایش است/دنیا روی ایران به عنوان بزرگترین کشور دارنده منابع گازی حساب ویژه باز کرده است
كد خبر : ۱۰۸۳۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۹