جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: نیروهای اطلاعاتی کشور

نیروهای اطلاعاتی کشور باید از سرمایه‌ها و امکانات یکدیگر استفاده کنند
كد خبر : ۸۴۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۸