جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: پایتخت شور و شعور حسینی در فراق سردار کربلا اشک ماتم می ریزد

پایتخت شور و شعور حسینی در فراق سردار کربلا اشک ماتم می ریزد

همزمان با تاسوعای حسینی ،پایتخت شور و شعور حسینی در فراق سردار کربلا اشک ماتم می ریزد.

كد خبر : ۱۴۳۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱